So sánh những tính năng của các phiên bản G Suite

G Suite by Google được thiết kế chuyên nghiệp hỗ trợ công việc cho các doanh nghiệp. G Suite có 3 phiên bản chính sau: G Suite BasicG Suite Business (phiên bản nâng cao) và G Suite Enterprise (phiên bản cao cấp nhất).

Dưới đây là bảng so sánh chi tiết về tính năng của 3 phiên bản G Suite: 

Email tên miền doanh nghiệp

  G Suite

 

Enterprise

G Suite

 

Business

G Suite

 

Basic

Chi phí dịch vụ: 7,590,000 VND/năm 3,036,000 VND/năm 759,000 VND/năm
Email theo tên miền doanh nghiệp ([email protected])
Địa chỉ truy cập www của bạn trong Google Sites (www.yourcompany.com)
Trải nghiệm quảng cáo miễn phí
Địa chỉ tên miền

 

([email protected])

Google Cloud Search với G Suite  
Dung lượng Email (bao gồm dung lượng Gmail và Drive) Không giới hạn * Không giới hạn * 30 GB
Dung lượng đính kèm 25 MB 25 MB 25 MB
Số người nhận tối đa/ tin nhắn 500 500 500
Số người nhận tối đa/ngày/ user (khác domain) 3,000 2,000 2,000
Tin nhắn: Gmail, Calendar, Contacts
Lưu trữ và cộng tác: Drive, Docs, Hangouts
Diễn đàn web và hộp thư chia sẻ: Groups for Business
Tìm kiếm email, tài liệu trên toàn miền domain:Vault  
Các dịch vụ khác: Blogger, YouTube

*Gói G Suite cơ bản vẫn có thể dùng Google Vault với phí tính thêm như một tiện ích.

Sử dụng và hỗ trợ

  G Suite Enterprise G Suite Business G Suite Basic
Số lượng người dùng tối đa Không hạn chế* Không hạn chế Không hạn chế
Lưu trữ Email, document, photo / người dùng Không giới hạn* Không giới hạn * 30 GB
Đảm bảo 99.9% thời gian hoạt động
24/7 Hỗ trợ qua điện thoại
Ưu tiên hỗ trợ Email
Video conferencing

*Số lượng tài khoản dưới 5 thì mỗi tài khoản có dung lượng là 1 TB.

Bảo mật và kiểm soát

  G Suite Enterprise G Suite Business G Suite Basic
Kiểm soát và quản lý mật khẩu cao
Xác minh 2 bước
Single Sign On (SSO)
Thực hiện các kết nối SSL
Khóa bảo mật do người dùng quản lý
Khóa bảo mật được quản trị viên quản trị trên toàn miền  
Quản lý thiết bị di động *
Mobile audit**  
Kiểm tra và báo cáo nâng cao Drive  
Kiểm soát quản trị viên cấp cao của Drive  
Ngăn chặn mất dữ liệu trên Drive    
Phòng tránh mất giữ liệu của Gmail**    
Tìm kiếm nhật ký Gmail trong BigQuery    
Tích hợp Gmail với các công cụ lưu trữ bên thứ ba    
Các tài liệu đính kèm email được scan trước khi gửi đi dựa theo những quy định setup ban đầu.    
Quản lý khóa bảo mật    
S/MIME mã hóa email    
Mã hóa bảo mật thông tin khi gửi đi và ngay tại hộp thư
Thực thi và chứng nhận từ doanh nghiệp
Vault for eDiscovery, lưu trữ và thực thi  
Kiểm soát truy cập dữ liệu của bên thứ ba với whitelist (app whitelisting)    

Các cuộc họp doanh nghiệp

  G Suite

 

Enterprise

G Suite

 

Business

G Suite

 

Basic

Hangouts
Truy cập ngay lập tức từ thiết bị di động
Khách dễ dàng truy cập với liên kết
Truy cập vào cuộc họp    
Cuộc họp quy mô lớn lên đến 50 người tham dự    

Liên hệ, danh sách và nhóm

  G Suite

 

Enterprise

G Suite

 

Business

G Suite

 

Basic

Danh sách gửi thư (quản trị viên kiểm soát)
Danh sách gửi thư (người dùng kiểm soát)
Danh mục toàn cầu (địa chỉ liên lạc nội bộ)
Danh mục toàn cầu (địa chỉ liên lạc bên ngoài)
Diễn đàn và hộp thư hợp tác

Đăng nhập

  G Suite

 

Enterprise

G Suite

 

Business

G Suite

 

Basic

Hỗ trợ tất cả các trình duyệt
Điện thoại di động và máy tính bảng
Thư ngoại tuyến (khi offline) và trình chỉnh sủa tài liệu
Hỗ trợ IMAP and POP
Hỗ trợ Microsoft® Outlook®

Chuyển dữ liệu

  G Suite Enterprise G Suite

 

Business

GSuite

 

Basic

Di chuyển dữ liệu bằng Bảng điều khiển dành cho quản trị viên
Thư, địa chỉ liên hệ và lịch di chuyển từ Exchange, IBM® Notes® và các máy chủ webmail khác  

 

 

 

 

 

Nhập email từ máy chủ lữu trữ web
Nhập nhiều người dùng từ Microsoft Exchange®
Nhập nhiều người dùng từ IBM Notes

Tùy chọn đồng bộ hóa doanh nghiệp

  G Suite

 

Enterprise

G Suite

 

Business

G Suite

 

Basic

Đồng bộ hóa dữ liệu người dùng với máy chủ LDAP của bạn
Sử dụng Lịch linh động với G Suite

Quản lý điều hành

  G Suite

 

Enterprise

G Suite

 

Business

G Suite

 

Basic

Tùy chọn để vô hiệu hóa quyền truy cập IMAP/POP


Bạn có thể đăng ký dùng thử các phiên bản G Suite tại đây.
Was this answer helpful? 0 Users Found This Useful (0 Votes)