News

Nov 9th Các tính năng mới của Google Contacts trên Android

Google vừa cập nhật phiên bản 2.2 của ứng dụng Google Contact trên Android. Phiên bản này có một vài thay đổi để xem và quản lý thông tin liên lạc của người dùng. Những thay đổi khi xem thông tin Hình ảnh to hơn: ...

Nov 9th Tại sao G Suite được hơn 5 triệu doanh nghiệp tin dùng?

Lý do rất nhiều doanh nghiệp chuyển sang G Suite là vì họ đang gặp sự cố với hệ thống email hiện tại. Lỗi thường xuyên họ gặp phải nhất đó và việc họ gửi email tới khách hàng của họ nhưng khách hàng của họ không nhận được và ngược lại khách hàng gửi email cho họ ...